Nieuwsbrief


  -vakantiedagen 2017-2018

 Beste ouders,
 
146 Zonnebloemkinderen en hun 16 leerkrachten stapten vandaag  het nieuwe schooljaar in. 
Aan hen, maar ook aan alle ouders: welkom!
Ook verwelkomen we een nieuwe juf: Kelsey Van Geit. Zij staat als leerkracht en als hulpleerkracht in het 1ste, 2de en 4de leerjaar.
 
De maandelijkse nieuwsbrief brengt jullie op de hoogte van wat er leeft in de lagere school.  Iedere gezinsoudste krijgt een papieren versie mee naar huis.  Jullie vinden deze brieven ook op de site van onze school: www.zonnebloem.lummen.be. De kleuterschool (een vestiging van de Wegwijzer) geeft een aparte brief aan de ouders.
 
MILIEU EN GEZONDHEID OP SCHOOL
Op school drinken de kinderen water. Dat brengen ze mee in een hervulbaar plastic flesje.
Tijdens de speeltijd mogen ze iets eten op de speelplaats. Dat kan fruit zijn, kleine groenten, een droog koekje, nootjes, … (geen snoep, geen chocolade). Ook dat hapje zit in een plastic herbruikbaar doosje, zonder extra verpakking. Schrijf de naam van je kind op het doosje.
VEILIGHEID
Ook dit jaar staan onze  2 ‘Victors’ langs de straat om iedereen te herinneren aan een veilig gedrag aan de schoolpoort. De politie vraagt om extra aandacht te hebben voor het stilstaan en parkeren in de juiste rijrichting. 
ZWEMMEN
Wegens de sluiting van het  zwembad van Lummen gaan we dit jaar niet  zwemmen daardoor krijgen de leerlingen een extra uurtje turnen. Volgend schooljaar kunnen we dan opnieuw starten met de zwemlessen in een mooi gerenoveerd zwembad.
OCHTENDBEWAKING
In onze school doen we een lange ochtendbewaking (een halfuur ipv een kwartier) De ochtendbewaking start om 8u15! Gelieve respect te hebben voor deze afspraak. Je kind kan altijd terecht in de Buitenschoolse opvang.
INFOAVONDEN
We verwelkomen graag alle ouders op de infoavond van het leerjaar van hun kind.  Zie ‘agenda’ voor de juiste datum. Deze vergaderingen gaan door in de klas, om 20u00.
SCHOOLFEEST     
Het schoolfeest zal doorgaan op zondag 3 juni 2017 met opvoeringen door de kinderen van de lagere school. Volgend schooljaar houden we een schoolfeest met de kleuters. Door deze splitsing hopen we dat er wat meer ruimte is voor de toeschouwers en het aangenamer wordt voor iedereen.  
STUDIETOELAGE
Ontdek of je in aanmerking komt voor een studietoelage op www.studietoelagen.be of bel 1700 (gratis nummer). Formulieren zijn ook te verkrijgen bij de directie op school.
 
We wensen iedereen een verrijkend schooljaar!
Het leerkrachtenteam, 
  
AGENDA:
 

  •       Woensdag 06 sept: infoavond voor de ouders van het 5de  en 6de   leerjaar om 20u
  •       Donderdag 07 sept: infoavond voor de ouders van het 1ste en 2de  leerjaar om 20u
  •       Zondag     10 sept : 10u00 tot 13u00 opendeurdag  Dag van de architectuur
  •       Maandag   11 sept: infoavond voor de ouders van het 3de en 4de   leerjaar om 20u
  •       Woensdag 13 sept: Dag van de sportclub (in sportoutfit naar school)
  •       Donderdag  21 sept: 20u00 ouderraad
  •       Woensdag 27 sept: namiddag scholenveldloop voor alle scholen van Lummen
  •       Donderdag 28 sept: voormiddag klasfoto

 
  •       Maandag 02 oktober: verlofdag (ook voor de kleuters)

 
 
 Enkele belangrijke data 2017-2018
Vrijdag 1 december 2017: pedagogische studiedag (verlof voor de leerlingen)
Woensdag 24 januari 2018: pedagogische studiedag (verlof voor de leerlingen)
Maandag 30 april 2018: verlofdag (ook voor de kleuters)
Zondag 3 juni 2018: schoolfeest lagere school